S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

KONTAKTY

Ivo Ladomersky
Opočnice 20
28904 Opočnice
tel: +420 727 908 900
napište nám
Editujte v Nastavení - Přihlašovací údaje

ANKETA

Jak se Vám líbí náš eshop

Velmi pěkný 60% Pěkný 25% Je co zlepšovat 9% Nelíbí se mi 6%
 

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ivo Ladomerský

Opočnice 20, 289 04 Opočnice

IČ 02730341

DIČ CZ7810149138

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.sperky-samira.cz

www.samira.cz

www.sperky-zlate-stribrne-ocelove.cz

 

Základní obchodní podmínky vydané firmou Ivo Ladomerský. jsou platné pro maloobchodní dodávky prostřednictvím e-shopu.

Reklamační řád

Garance vrácení peněz:

Podle zákona č. 367/2000 Občanského zákoníku máte jako soukromá osoba (neplatí pro objednávky na IČ) možnost odstoupit do 14 dnů od smlouvy.

Jestliže tedy zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou Vám zpět zaslány peníze (ať již bankovním převodem nebo složenkou).

Kupujícímu vzniká nárok na vrácení plné částky za toto zaplacené zboží (bez nároku za náklady spojené s jeho odesláním - poštovné + balné) za splnění následujících podmínek:
- vrácené zboží nesmí být poškozené, poškrábané nebo jinak znehodnocené.
- pokud bylo zboží zabaleno v dárkové krabičce zdarma, zaslat i krabičku.

Kupující doručí vrácené zboží doporučeně poštou na vlastní náklady na adresu prodejce s tím, že uvede číslo účtu, kam má být částka vrácena.Reklamační řád

 


 * V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
* Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
* Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
* Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.sperky-samira.cz nebo www.samira.cz, www.sperky-zlate-stribrne-ocelove.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
* Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
 Ivo Ladomerský, Opočnice 20, 289 04 Opočnice, ladomersky20@seznam.cz
* Emailem - oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady.
* Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu. Způsob a zaslání zboží zpět prodávajícímu.
* Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad. Jinak nemůže být reklamace uznána.
* V závislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
* Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Rozpor s kupní smlouvou

* Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
* Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
* V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
* Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Ochrana osobních dat

Jako zákazník musíte do objednávky uvést následující údaje:

* Jméno a příjmení
* Adresu pro zaslání
* Telefonní kontakt pro ověření Vaší objednávky
* E-mail

Tyto údaje jsou nezbytné pro zaslání nakoupeného zboží, zaúčtování a komunikaci s Vámi.

Chcete-li daňový doklad vystavit na jinou adresu než je dodací, měli byste ještě uvést následující údaje:

* Jméno a příjmení nebo název Firmy
* Adresu
* IČ
* DIČ

Všechna tato data chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám. Jsme registrování na úřadě pro ochranu osobních údajů.Změna ceny

Vyhrazujeme si právo na změnu ceny, a to v případě, že dojde ke zvýšení nákladů při naší výrobě, nebo zdražení zboží u výhradního dodavatele. Změna ceny se týká i případných rozdílů způsobených transferem dat. V případě, že dojde ke snížení nákladů na výrobu, slevnění zboží u dodavatele, nebo k akčnímu výprodeji, můžeme cenu našho zboží snížit. Pokud nebude zákazník s navýšením, nebo snížením ceny objednaného zboží souhlasit, může odstoupit od koupě zboží. O veškerých takovýchto skutečnostech budeme naše zákazníky neprodleně, vždy ještě před koupí objednaného zboží, informovat telefonicky nebo mejlem.

6. Kontrola kvality a Reklamace
Kupující si je vědom, že u produktů rostlinného materiálu, který byl použit při výsadbě lze těžko označit subjekt, který nese zodpovědnost za ztráty v průběhu vegetace.
Kupující je proto povinen produkty okamžitě po jejím dodání nebo převzetí důkladně sám zkontrolovat, nebo jím pověřenou třetí osobou dát zkontrolovat. Reklamace s výjimkou pohřešování, které při převzetí produktů musí být uvedeno na Dodacím listě, je nutno nejpozději do 3 dnů písemně a specifikovaně ohlásit Prodávajícímu.
Kupující poskytne veškerou pomoc nutnou k přezkoumání reklamace, mimo jiné tím, že umožní prodávajícímu prozkoumat okolnosti použití zpracování. Z projednání reklamace nemůže Kupující odvozovat žádná práva.
Pokud Kupující podá reklamaci příliš pozdě, nebo nesprávným způsobem, pokud Prodávajícímu neposkytne potřebnou pomoc při přezkoumání reklamace, reklamace nebude akceptována a Kupujícímu z ní nevyplynou žádná práva.
Prodávající může ve své Nabídce prodloužit reklamační lhůtu, v případě úzké součinnosti s Kupujícím při kontrole použití rostlinného materiálu. Součinnost je v této Nabídce specifikována.
Prodávající Kupujícímu zaručuje, že produkty v okamžiku dodání budou odpovídat tomu, co bylo dohodnuto ( jako například – mimo jiné – pravost odrůd ). Za výsledky pěstování a/nebo růstu produktů Prodávající neručí, není-li dohodnuto jinak.
Dodací lhůty
Prodávající bude co nejpřesněji dodržovat dodací lhůty.
Vyšší moc
Pokud z důvodů nepředvídané události ( z vyšší moci ) nebude moci plnit své závazky vůči Kupujícímu, zůstane plnění těch závazků po dobu trvání vyšší moci odloženo.
V případě vyšší moci nemá Kupující žádné právo na náhradu ( škod ), ani v případě, že by Prodávajícímu situace vyšší moci přinesla užitek.
Pojem vyšší moc se rozumí každá okolnost nezávislá na vůli Prodávajícího, jako například – mimo jiné – vliv počasí ( mráz, povodně ), válka, mobilizace, rekvizice, epidemie, která Prodávajícímu zcela, nebo z části zabrání plnit závazky vůči kupujícímu, nebo díky které plnění závazků od Prodávajícího nelze rozumně vyžadovat, bez ohledu na to, zda bylo možno tu okolnost v  obě uzavření Smlouvy předpokládat či nikoliv. K takovým okolnostem se počítají také: stávky, výluky z práce, pracovní konflikty, blokády, povstání, stagnace, obstávky nebo jiné při výrobě u Prodávajícího nebo u jeho (sub)dodavatelů a/nebo daní, a/nebo opatření jakéhokoliv státního orgánu, jakož i chybění jakéhokoliv povolení vydávaného státními orgány.
Velkoobchodní prodej
 

Pokud máte zájem o pravidelný odběr našich šperků pro váš eshop nebo prodejnu, prosím kontaktujte nás na emailu:

ladomersky20@seznam.cz

napište prosím Vaši adresu, tel. kontakt a ičo.

Dovážíme kvalitní ocelové a stříbrné šperky a bižuterní korálky.

Pro vaše eshopy vám můžeme dodat xml feed, který si u vás nainstalujete a tím pádem se vám budou stahovat aktuální skladové zásoby, fotografie. Texty si raději pište své, ať jsou originální. Tím docílíte větší možnost zobrazení na předních místech v Seznam a Google.